Algemene voorwaarden

Leveringen
Aankopen besteld met online betaling voor 15 uur worden morgen geleverd .
Aankopen besteld via overschrijving kan 2 dagen duren. 

Producten
De specificaties van de producten staan vermeld  op onze website die van kracht zijn.
SYSDICOM OFFICE behoudt zich echter het recht om deze specificaties op om het even welk moment te wijzigen. Deze wijzigingen geven de klant niet het recht om een schadevergoeding en rente te eisen. Als zich een wijziging voordoet, wordt de klant hiervan op het moment van bestelling op de hoogte gebracht.

Prijzen
De prijzen vermeld  op onze website zijn exclusief btw, rechten, be-lastingen en verzendingskosten. Ze zijn gewaarborgd gedurende de volledige geldigheids-duur van de website, onder voorbehoud van fouten die voortvloeien uit aanpassingen op onze website. Als zich een prijswijziging voor doet, wordt de klant hiervan bij de bestelling en voor de levering op de hoogte gebracht.